P-Sensor

De 0-25 Pa ou – / + 25 Pa jusqu’à 0-7500 Pa ou – / + 7500 Pa